Ce este dealer marketingul sau contractul de agenţie?

Contractul de agenţie sau dealering este prevăzut în mod detaliat şi nu generic, de dispoziţiile art. Art. 2.072 – 2.095 – Noul Cod Civil

DISTRIBUITORUL (agenţia sau dealerul) devine reprezentant-partener, faţă de CUMPĂRĂTORI, al vânzătorului pentru semnarea contractelor de vânzare-cumpărare ale produselor puse în vânzare de beneficarul-vânzător conform listei afişate de vânzător . Distribuitorul cumpără de la vânzător produse  cu discount de 6-10 % şi le revinde.

Desfăşurarea contractului

 Distribuitorul va oferi Cumpărătorului toate detaliile tehnice ale produselor, astfel încât până la încheierea vânzării să nu fie necesară implicarea consultanţei Vânzătorului Beneficiar pentru Cumpărător. Distribuitorul va alege şi va opta modul de transport al produselor la adresa cumpărătorului, costul nefiind suportat de vânzătorul beneficiar, de la depozitul vânzătorului din Bazoşu Nou, comuna Bucovăţ, jud. Timiş.

  • VÂNZĂTORUL va livra DISTRIBUITORULUI produsele la preţurile curente fără ADAOS COMERCIAL, sau după caz, cu o reducere de 6 % din preţul vânzătorului de vânzare aşa cum vânzătorul consideră să oferteze. Vânzătorul nu justifică în nici un fel preţul său raportat la piaţă. Astfel, distribuitorul are toată libertatea de a adăuga propriul lui adaos comercial, vânzătorul nedatorând nici un fel de serviciu conex sau comision.
  • VÂNZĂTORUL îşi rezervă dreptul de a modifica preţurile produselor ce fac obiectul prezentului contract in funcţie de evoluţia preţurilor la materii prime, materiale, combustibili, energie, precum şi a cursului de referinţă leu/euro din economia nationala, cu respectarea cerinţelor de la art.1 lit.a din prezentul contract.
  • DISTRIBUITORUL va adapta cantităţile comandate pentru produsele în cauză în funcţie de plafonul financiar alocat în acest scop.
  • Prin derogare de la pragul de 6% , atunci cand distribuitorul se angajează prin anexă la contract că va efectua service ori va asigura service pentru produsele ce fac obiectul vanzărilor, reducerea este de 10 % din preţul vânzătorului de vânzare, în completarea dispoziţiilor de la litera b.

Costul pentru deteriorări în timpul transportului se stabileşte în contractul de transport încheiat de Distribuitor când acesta alege modul de transport. Costul revine exclusiv transportatorului ori persoanelor în culpă neputând fi imputat Vânzătorului-Furnizor. Distribuitorul îşi gestionează propria strategie de promovare a produsului şi publicitate, suportând singur aceste activităţi în costuri.

  • preţurile expuse de vânzător nu includ TVA. Distribuitorul afişează preţul cu TVA sau fără TVA, conform deciziei sale.
  • DISTRIBUITORUL va transmite comenzile ferme la VÂNZĂTOR, completate conform dispoziţiilor şi ordinii documentului
  • Comenzile care nu vor fi completate in conformitate cu cele prevazute nu vor fi luate in consideratie de VÂNZĂTOR.

Livrare si receptie

  • VÂNZĂTORUL va livra DISTRIBUITORULUI produsele complet echipate, în conformitate cu specificaţia în care au fost comandate.
  • Locul de livrare este depozitul VÂNZĂTORULUI.
  • Recepţia se face la data livrării la sediul VÂNZĂTORULUI.

Pentru PIESE DE SCHIMB,  VÂNZĂTORUL va livra DISTRIBUITORULUI piesele comandate

Punem în vedere că modelele de contract au drept de autor şi se bucură de legislaţia ORDA.

model de contract găsiţi la http://news.mah.ro/Model%20Contract%20DM%20(dealer%20marketing).pdf