Ne trimiți o imagine sau un video cu un tractor URSUS sau TUBER sau chiar și cu un motocultor TPS LabinProgres, comercializat de MACOS & HALL, și te premiem!

Tot ce trebuie să faci e să ne trimiți imaginea sau fișierul video pe adresa office@mah.ro sau prin mesaj pe facebook aici. Tractorul poate fi si al vecinului 🙂 Iar noi vom alege în fiecare săptămână cele mai frumoase imagini sau video.
Concursul se desfașoară pe perioada 10 iulie – 6 august. Premiile se vor extrage în fiecare miercuri pentru săptămâna care a trecut:
– 19 iulie pentru săptămâna 10 – 16 iulie
– 26 iulie pentru săptămâna 17 – 23 iulie
– 2 august pentru săptămâna 24 – 30 iulie
– 9 august pentru săptămâna 31 iulie – 6 august

Poți citi regulamentul concursului mai jos.

Regulamentul oficial de participare la Campania “Concurs FOTO-VIDEO cu utilaje agricole” desfășurată
pe perioada 10 iulie – 6 august 2017

Numele/Adresa organizatorului campaniei

Organizatorul prezentei campanii este MACOS REPARAȚII srl cu sediul in str. Principală, nr. 10, Bazoșu Nou, Romania, avand Codul Unic de Inregistrare RO 25633180.

Durata campaniei
Campania se desfasoara in perioada 10 iulie 2017 – 6 august 2017.

Conditii de participare

La aceasta campanie pot participa toti cetățenii României, care, in perioada 10 iulie 2017 – 6 august 2017 (pana la ora 17:00) accesează pagina de Facebook MACOS & HALL și se inscriu în concurs prin trimiterea unui mesaj privat sau printr-un email pe adresa office@mah.ro împreună cu o fotografie sau un video (în care să fie reprezentat un utilaj comercializat de către firmele MACOS & HALL srl, MACOS & HALL Kft. sau MACOS REPARAȚII srl) cu informatiile solicitate (nume si prenume, telefon, adresa valida de e-mail) si isi exprima acordul sau dezacordul in privinta primirii materialelor informative din partea MACOS & HALL srl și MACOS REPARAȚII srl.

Acces in campanie

La aceasta campanie pot participa toate persoanele fizice și juridice, rezidenti romani cu varsta de peste 18 ani, care se inscriu in concurs, accesand pagina de facebook, inclusiv in data de 6 august 2017 (pana la ora 17:00).
O persoana poate castiga un singur premiu in cadrul unei săptămâni (de luni până duminică), dar poate participa cu mai multe imagini in fiecare saptamana. Imaginile trimise la o etapa de concurs (o saptamana) nu sunt acceptate si la etapele urmatoare. Nu pot participa la campanie angajatii MACOS & HALL srl și MACOS REPARAȚII srl, precum si sotul si rudele de gradul I (parinti, copii) ai acestor persoane.
În concurs vor intra toate inregistrarile valide (care au trecute nume si prenume, telefon valid, adresa valida a casutei postale electronice (e-mail) si isi exprima acordul sau dezacordul in privinta primirii materialelor informative din partea MACOS & HALL srl și MACOS REPARAȚII srl).

Desemnarea câștigătorilor

Toți participanții la campanie care îndeplinesc condițiile de mai sus, vor intra automat în etapa de jurizare, astfel:
-2 premii săptămânale constând fiecare într-un tricou cu brandul MACOS & HALL și un tricou cu brandul (URSUS sau TPS) utilajului din fotografia sau materialul video trimis spre jurizare în fiecare săptămână de concurs.
-Premiul va fi trimis prin poștă la adresa indicată de participant, în cazul in care unul dintre castigatori (sau toti castigatorii) are (au) domiciliul in Timișoara, premiul se poate ridica de la sediul nostru din Timișoara, strada Franz Liszt nr.4,
-In total se vor acorda 8 premii , câte 2 în fiecare săptămână (pentru imaginile si materialele video trimise de luni până duminică), a cate 2 tricouri fiecare
-Juriul care va desemna imaginea sau materialul video câștigător e format din Adrian Petru, Robert Lal, Edith Nica, Maria Elekes și Lucian Bure. Alegerea caștigătorilor se va face prin vot secret, imaginea sau materialul video care a obținut cele mai multe voturi fiind desemnat câștigător.
-Castigatorii vor fi anuntati telefonic in termen de 2 zile lucratoare de la data jurizării
-Castigatorii sunt obligati sa faca dovada indeplinirii conditiilor de participare prin punerea la dispozitia organizatorului a unei copii dupa un act de identificare valabil pana la momentul predarii premiului.
-Numele castigatorilor vor fi publicate pe pagina de Facebook a MACOS & HALL srl
-In circumstante care nu depind de Organizator, acesta nu isi asuma responsabilitatea respectarii termenului mentionat anterior.
-Decizia organizatorilor în orice privinta este finala si legala pentru toti participantii.

Premii

-8 premii (câte 2 pe săptămână) constând fiecare într-un tricou cu brandul MACOS & HALL și un tricou cu brandul (URSUS sau TPS) utilajului din fotografia sau materialul video trimis spre jurizare în fiecare săptămână de concurs.

Acordarea premiilor

Premiile vor fi acordate personal, sau vor fi trimise prin poștă la adresa transmisă de câștigător
Castigatorii nu au posibilitatea sa primeasca alte beneficii si nici sa ceara modificarea parametrilor premiilor.

Reguli generale

-Prin participarea la campanie, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite de regulamentul oficial al campaniei. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul oficial al campaniei, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati din partea Organizatorului.
-Prin acceptarea premiilor, castigatorii isi exprima acordul ca numele lor, precum si valoarea premiilor castigate in aceasta campanie, sa fie facute publice in cadrul actiunii de anuntare a castigatorilor campaniei si in alte tipuri de actiuni legate de aceasta. Castigatorii vor fi de acord sa participe la actiuni publicitare ce insotesc sau rezulta in urma acestei promotii, fara alte obligatii sau plati din partea Organizatorului.
-Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa aducerea la cunostinta publicului.
-Regulamentul oficial de desfasurare a campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.
-Fotografiile și materialele video înscrise trebuie să respecte legea drepturilor de autor. Participantul trebuie să fie proprietarul tuturor drepturilor asupra fotografiilor și materialelor video înscrise de el în concurs.
-Participantul este unic responsabil asupra unor consecinţe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a participării cu fotografii și materiale video în acest concurs.
-Organizatorul are dreptul de a publica/utiliza fotografiile și materialele video participante la concurs.
-Organizatorul concursului nu are nicio răspundere şi nu va fi implicat în litigii legate de proprietatea fotografiilor și a materialelor video trimise de către participant.
-Vor fi acceptate fotografiile și materialele video cu persoane private doar dacă au fost realizate într-un spaţiu public şi dacă acestea nu lezează drepturile persoanei la viaţa privată.

Protectia datelor personale

-In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul poate face publice numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestei campanii.
-Organizatorul se obliga, de asemenea, sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezenta campanie si sa le utilizeze conform prezentului regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
-Participantii la campanie, persoane fizice, beneficiaza de toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale(art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18).

Incetarea campaniei
Prezenta Campanie poate inceta numai în cazul appariției unui eveniment ce constituie forţă majoră sau în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie.

Litigii
Eventualele litigii apǎrute între Organizator și participanți la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilǎ, litigiile vor fi soluţionate de instanțele române judecătorești competente.

MACOS REPARAȚII srl